Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 

Anunţuri de angajare


 

JUDETUL BRASOV
PRIMARIA COMUNEI TICUS
Nr. 1769 din 31 august 2010A N U N T

Primaria comunei Ticus organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii in regim de personal contractual, pe perioada determinata, dupa cum urmeaza:

  • referent implementare proiecte debutant      

Conditii de participare la concurs:               

  • studii medii
  • cunostinte avansate de operare pe calculator

Dosarele propri de recrutare in vederea participarii la concurs se vor depune la secretarul comunei Ticus pana la data de 11 oct 2010, ora 15 si vor contine urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere la concurs;
  • copii legalizate dupa documentele care atesta nivelul studiilor;
  • copii ale actului de identitate, certificatului de nastere si, dupa caz, certificatului de casatorie;
  • declaratie pe propria raspundere, ca nu a lucrat si ca nu detine carte de munca

Bibliografie:

  • se gaseste afisata la sediul primariei

Concursul se va desfasura la Primaria comunei Ticus la data de 12.10.2010, ora 10, proba scrisa, iar inteviul in aceeasi zi la ora 12.
             
                             PRIMAR                                          SECRETAR
                            Ioan SIMA                                    Gheorghe ROSCA