Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Anunţuri de achiziţie


Denumire: Contractul are ca scop realizarea lucrarilor de constructii, suprastructura si arhitectura constand in materiale si manopera, a cladirii in cadrul proiectului de “Extindere scoala generala, com Ticus, sat Ticusu Vechi, jud Brasov”. Platile se efectueaza in functie de disponibilitatea bugetara identificata.

Data postare: 13.10.2016

Pret estimat: 438.752 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Cerinte: se va depune propunere tehnica, propunere financiara, modelul de acord cadru si contract subsecvent insusit cu/fara obiectiuni si formularele solicitate

Data si ora limita de depunere: 18.10.2016, ora 15:00

Ofertele se depun la registratura Primariei Ticus Strada Principală numărul 198, localitatea Ticusu Vechi, Judeţul Braşov

Ofertanti: 

Pret ofertat:

Castigator:

                                                                       

Documentatia necesara pentru ofertanti este disponibila arhivata in format .RAR