Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 

Legislaţie


LIBERUL ACCES LA INFORMATII PUBLICE

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii

Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Accesul la informaţie


 

ACTE NORMATIVE

LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) privind administraţia publica locala  

O.U.G. 45/2003 aprobată prin Legea 108/2004 privind finanţele publice locale


 

Legi Impozite si Taxe

Legea nr. 291/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale 

Hotarare nr. 181 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale

Ordonanta nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele locale

Ordonanta nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale

Ordonanta nr. 26 din 26 iulie 2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11-1996 privind executarea creantelor bugetare

OUG nr. 84 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale 

ORDONANTA privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

Ordonanta nr. 11 din 23 ianuarie 1996 privind executarea creantelor

Legea nr. 27 din 17 mai 1994 privind impozitele si taxele locale