JUDEȚUL BRAȘOV

Comuna Ticușu

Primăria
Consiliul Local
Informații de interes public
Comuna Ticuș
Informații Utile
Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 154 din 25.10.2022
25 oct. 2022 în categoria Anunțuri
Primăria
Consiliul Local
Informații de interes public
Comuna Ticuș
Informații Utile
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech